Olaug Abelsen

12.03.2019

Tuva, Sakarias, Kasper, Samuel og Selmer sender mange gode klemmer til verdens beste oldemor på 90-årsdagen 13. mars. Mange varme gratulasjoner også fra Wivi, Ingeborg Susanne og Solveig Irene.